Boktips

Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Anna Kåver (2007).

Att växa som vuxen. Anders Engquist (1980, 8:e uppl 2005).

ACT helt enkelt. En introduktion till Acceptance and Commitment Therapy. Russ Harris (2014).

ACT on life not on anger. Vägledning för hur du kan själv ta ansvar för och styra ditt liv i stället för att låta ilskan ta överhanden. Georg H. Effert, Matthew MC Kay, John P. Forsyth (2006).

Dansa på deadline - uppskjutandets psykologi. Alexander Rozenthal och Lina Wennersten (2014).

Den lärande hjärnan. Hur ge barn och tonåringar de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas. Torkel Klingberg (2011).

Den översvämmade hjärnan. - en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden. Torkel Klingberg  (2007).

Fem gånger mera kärlek. Forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv. Martin Forster (2009).

Fri från oro, ångest och fobier. Håkan Wisung & Åsa Farm (2005).

Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal. Liria Ortiz (2008).

Hantera din stress med kognitiv-beteendeterapi. Giorgio Grossi (2010).

Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor. Anna Kåver (2009).

Ingen panik. Per Carlbring och Åsa Hanell (2007).

Jag törs inte men gör det ändå - om barns självkänsla och välbefinnande. Hur kan man hjälpa barn som inte vågar anta utmaningar, som inte vill pröva nya aktiviteter, eller som känner sig otrygga i samspelet med kamrater? Martin Forster (2013).

Lev med din kropp - om acceptans och självkänsla. Ata Ghaderi & Thomas Parling (2009).

Lyckofällan - skapa det liv du vill leva med ACT, mindfullness och engagemang. Russ Harris (2007).

När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Liria Ortiz (2009).

Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Anders Hansson (2010).

Sov gott! Susanne Jernelöv (2007).

Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Marie Söderström (2007).

Sluta grubbla - börja leva. Steven C. Hayes. (2007).

Till Spelfriheten. Liria Ortiz ( 2006).

Tillsammans: om medkänsla och bekräftelse. Anna Kåver och Åsa Nilsonne (2010).

Tillbaka till jobbet. Hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa. Åsa Kruse (2016)

29 sidor mot stress. Kerstin Jeding (2010). 

Ta makten över din depression. Steg för steg. Michael Addis och Christoffer Martell (2007).

Ut ur depression och nedstämdhet med KBT. Gerhard Andersson m fl.. (2007).

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Anna Kåver och Åsa Nilsonne (2007).

Länkar

 

Beteendeterapeutiska föreningen. www.kbt.nu

Svenska Föreningen För kognitiv och beteendeinriktad terapi. www.sfkbt.se

Samrådsforum med presentation av olika psykoterapi-inriktningar http://www.samradsforum.se/

Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer