Utvecklas i takt med din verklighet!

 

Kvalificerad handledning och vägledning på evidensbaserad grund för att tillsammans med dig, din grupp och organisation utveckla i vardagen fungerande förhållningssätt och lösningar som leder framåt. Vi klargör mål och lösningar som är aktuella i din och er verksamhet samt på vilka sätt ni kan handla för att komma i den riktning mot de mål som du/ni vill verka för. 

Det ena området i verksamheten är handledning i kliniskt arbete med patienter eller klienter inom offentlig och privat sektor. Det andra organisationsutveckling för grupper och organisationer samt chefshandledning. 

Genom att ha arbetat tillsammans med många medarbetare, grupper och ledare samt genom omfattande och mångsidig egen utbildning inom sjuk- och hälsovård, beteendevetenskap och organisationspsykologi har jag en gedigen grund för att vägleda er i att på ett effektivt och kunskapsgrundat sätt hantera era uppgifter och ert utvecklingsarbete för att ni skall kunna skapa det resultat ni önskar. 

 

 

Bildnamn

                                     

                                      Nyfiken på att höra mer?

                                     Varmt välkommen att höra av dig

                                     på telefon: 070 17 32709

                                     via mejl: seija.hiltunen@kbtkontakten.se

 

                                   

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.