- Psykoterapi och vägledning - Handledning - Hälsofrämjande arbetsmiljö -

 

 

Vill du utveckla din livssituation, din livsstil, din arbetssituation eller dina relationer till andra? Besväras Du av känslor, tankar, beteenden eller symptom som hindrar dig från att leva så som du vill leva? Vad är viktigt för Dig och vad vill Du att ditt liv skall stå för?

Söker du/ni en ny handledare till arbetsplatsen? Vill ni både ta vara på den kompetens som redan finns och lära nytt - både i teori och praktik, för att arbeta så ändamålsenligt  och fokuserat som möjligt för era patienters/ klienters bästa? Vill ni tillsammans på ett aktivt och medvetet sätt verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen?

 

 

 

Bildnamn foto Liza Mortensen

Välkommen att höra av dig/er till en välutbildad och

erfaren psykoterapeut och handledare! 

Seija Hiltunen är

  • av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut, handledare,     sjuksköterska, fil.mag. i beteendevetenskap med huvudområde       arbetesliv och hälsa
  • specialiserad på kognitiv och beteendeterapeutisk behandling,   handledning och utbildning samt frågor beträffande arbetsliv och hälsa
  • medlem i BTF, Beteendeterapeutiska föreningen och i sfKBT,       Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier 

 

                                   

Värt att känna till när du söker behandling hos en privat vårdgivare

Legitimerade yrkesutövare har av Socialstyrelsen reglerat yrkesansvar. En legitimerad psykoterapeut har en kvalificerad, enligt Högskoleverkets regler genomgången utbildning.