Företaget drivs av Seija Hiltunen som har gedigen erfarenhet som behandlare, legitimerad kognitiv beteendeterapeut och handledare. Tidigare inom psykiatrisk öppenvård och sedan år 2001 i egen verksamhet bestående av konsultationer och psykologisk och psykoterapeutisk behandling såväl enskilt som i grupp. Från 2004 och framåt huvudsakligen uppdrag som handledare exempelvis för personal i olika funktioner på verksamheter inom sjukvård, psykiatri, socialtjänst och rehabilitering samt för studerande på kbt-utbildningar. Har efarenhet av flerårigt utvecklings- och behandlingsuppdrag i forskningsprojekt för individuell och gruppbehandling av social fobi. Därtill av olika samarbetsprojekt med andra vårdgivare, utvecklings- och ledningsuppdrag samt konsultuppdrag med varierande fokus inom organisationer.

Exempel på uppdragsgivare: privatpersoner, verksamheter inom Region Stockholm både inom primärvård, beroendevård, psykiatri och primärvårds- och smärtrehabilitering, Stockholms Stad, Botkyrka kommun, Karolinska, Försäkringskassan, utbildningsföretaget Evidens4You i Göteborg, Region Sörmland samt Betania och sedermera Helsa Företagshälsovård.

 

Utbildning med examen: 

  • leg sjuksköterska med vidareutbildning mot psykiatri
  • beteendevetare med fil mag inom arbetsliv och hälsa  
  • grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi (1987)
  • leg psykoterapeut inom kognitiv psykoterapi med legitimation från Socialstyrelsen (1996)
  • högskoleutbildning för att handleda personal i kognitiv och beteendeinriktad behandling (2004) 
  • vidareutbildning inom ett flertal områden, exempelvis ACT (acceptans- och Commitment Therapy),
  • arbetslivsinriktad rehabilitering, beteendeterapi, motiverande samtal (MI), arbetsrätt och hälsopromotion
  • certifierad konsult i OBM (Organisational Behaviour Management)

Meritförteckning samt referenser från tidigare arbets- och uppdragsgivare sändes enligt överenskommelse.