Företaget drivs av Seija Hiltunen som har gedigen erfarenhet som behandlare, legitimerad kognitiv beteendeterapeut och handledare. Tidigare inom psykiatrisk öppenvård och sedan år 2001 i egen verksamhet bestående av konsultationer och psykologisk och psykoterapeutisk behandling såväl enskilt som i grupp. Från 2004 och framåt huvudsakligen uppdrag som handledare exempelvis för personal i olika funktioner på verksamheter inom sjukvård, psykiatri, socialtjänst och rehabilitering samt för studerande på kbt-utbildningar. Har efarenhet av flerårigt utvecklings- och behandlingsuppdrag i forskningsprojekt för individuell och gruppbehandling av social fobi. Därtill av olika samarbetsprojekt med andra vårdgivare, utvecklings- och ledningsuppdrag samt konsultuppdrag med varierande fokus inom företagshälsovård. 

Exempel på uppdragsgivare: privatpersoner, verksamheter inom Stockholms Läns Landsting både inom primärvård, beroendevård, psykiatri och primärvårds- och smärtrehabilitering, Stockholms Stad, Botkyrka kommun, Karolinska, Försäkringskassan, utbildningsföretagen Cognitivt Center och Evidens i Göteborg samt  Betania och sedermera Helsa Företagshälsovård.

 

Sjuksköterska med vidareutbildning mot psykiatri, fil.kand. i psykologi, beteendevetare med fil mag inom Arbetsliv och Hälsa.  Grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi (1987), utbildning till legitimerad psykoterapeut inom kognitiv psykoterapi med legitimation från socialstyrelsen (1996) samt högskoleutbildning för att handleda personal i kognitiv och beteendeinriktad behandling (2004). Därutöver  vidareutbildning inom ett flertal områden, exempelvis ACT (acceptans- och Commitment Therapy), arbetslivsinriktad rehabilitering, beteendeterapi, motiverande samtal (MI), medveten närvaro och kognitiv behandling för återkommande depressioner, arbetsrätt, organisationspsykologi och hälsopromotion. 

Meritförteckning samt referenser från tidigare arbets- och uppdragsgivare sändes enligt överenskommelse.