Länkar

Beteendeterapeutiska föreningen. www.kbt.nu

Svenska Föreningen För kognitiv och beteendeinriktad terapi. www.sfkbt.se

Samrådsforum med presentation av olika psykoterapi-inriktningar http://www.samradsforum.se/

Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer